Tekst slajd1

Diagnoza

Psychiatra Warszawa Tomasz Woźniak
Gabinet: Warszawa Praga Południe ul. Groszowicka 3 lokal 2 tel: 781 61 5050,
Klinika Medox Nowy Modlin 43 tel: 781 66 5050

facetBlok testowy 123345tomasz-wozniak Oferta dotyczy diagnozowania i leczenia zaburzeń i chorób psychicznych w warunkach ambulatoryjnych. W trakcie wizyt, oceniany jest stan zdrowia pacjenta, określenie konieczności wykonania badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych. Jeżeli to konieczne zalecane leczenie farmakologiczne i/lub pomoc psychoterapeuty. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych stanem zdrowia pacjenta, realizuję wizyty domowe na terenie Warszawy i okolic.